Inddækningsprofil

Abstract

Inddækningsprofil, til brug for eksempelvis vindskeder og stern, hvor inddækningsprofilet har en højde, en bredde, en længde, og en godstykkelse, hvor profilet er i det væsentlige L-formet, omfattende en første del, som udgør profilets højde, der er i det væsentligste vinkelret på en anden del, som udgør profilets bredde og hvor profilet har en første ende og en anden ende, der afgrænser profilets længde, hvor profilet yderligere har en yderside og en inderside, hvor ydersiden i det mindste omfatter en første del og en anden del, hvor der ved den første ende og parallelt med den første ende er en åben fals, hvormed der opnås et inddækningsprofil der et af gangen kan stødes op imod det eventuelt forrige profil og fastgøres. Opfindelsen angår desuden en fremgangsmåde til montering af inddækningsprofil samt en anvendelse af inddækningsprofil.

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle