Stoldskyddsmärke

Abstract

StOldskyddsmarke får cyklar, kannetecknat av, att det består av två huvuddelar (1,2), vilka icke avtagbart kan fastsatlas i varandra runtom ett av cykelns ramror (lO) mede1st två skruvar, att market innehåller minst en folie eller liknande med valfri text påsatt från markets insida och att texten ar lasbar direkt genom att market utanfor texten ar genomsynligt eller ar lasbar genom en i market inifrån insatt genomsynlig kropp. (5.6).
StOldskyddsmarke får cyklar, kannetecknat av, att det består av två huvuddelar (1,2), vilka icke avtagbart kan fastsatlas i varandra runtom ett av cykelns ramror (lO) mede1st två skruvar, att market innehåller minst en folie eller liknande med valfri text påsatt från markets insida och att texten ar lasbar direkt genom att market utanfor texten ar genomsynligt eller ar lasbar genom en i market inifrån insatt genomsynlig kropp. (5.6).

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle